MUSIC CHALLENGE


MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA
EAA logo veliki Pravila
 • Učenici snimaju spot svoje pjesme na engleskomu jeziku koja je u skladu s temom festivala – „Identitet“ – i traje od jedne do tri minute.
 • Engleski jezik mora biti zastupljen u barem dvije trećine pjesme.
 • Pjesma mora uključivati samo materijal (vizualni i zvučni) koji su izradili učenici ili za koji imaju autorska prava. Sav materijal iz drugih izvora ili koji se koristi bez dozvole autora smatra se kršenjem autorskih prava, što će rezultirati diskvalifikacijom pjesme s Festivala.
 • Broj učenika koji rade na pjesmi neograničen je, a samo učenici mogu biti autori i izvođači pjesme te autori spota.
 • Škola može na Festival prijaviti najviše dvije pjesme.
 • ROK ZA SLANJE VIDEA PJESAMA JE 26. SIJEČNJA 2018.
 • Pjesme se neće primati nakon navedenoga roka. Kako bi se spriječili tehnički problemi, molimo da pošaljete spotove prije navedenoga roka jer vas u protivnomu nećemo moći savjetovati o tome kako da popravite svoj spot i/ili pjesmu.
 • Svi se spotovi šalju e-poštom.
 • Sve pjesme pozvane na Festival objavljuju se na internetskoj stranici Festivala kako bi publika mogla za njih glasovati i odabrati pobjednika prema glasovima publike. Internetsko glasovanje traje od 9. veljače 2018. do 9. travnja 2018.
 • U slučaju velikoga broja prijavljenih pjesama, suci će odabrati koje će pjesme biti pozvane na Festival.
 • Sve škole pozvane na Festival dobit će poziv do 9. veljače 2018.
 • Na Festivalu spot predstavlja najviše dvoje učenika po školi. Ako žele, to dvoje učenika može umjesto predstavljanja spota izvesti pjesmu na Festivalu. U tom slučaju moraju donijeti svoje instrumente.
 • Pozvane pjesme prikazuju se ili izvode na Festivalu sucima koji će razgovarati s učenicima-autorima, komentirati svaku pjesmu te naposljetku odabrati pobjednika Glazbenoga izazova.
Rules
 • Students record their own songs adhering to the topic of “Identity”, lasting from one to three minutes, in the English language.
 • It is necessary that English is sung in at least two thirds of the song.
 • The video should include only the material (visual and audio) made by the students or the one for which they have acquired the author’s permission. Any material used from other sources will be considered as copyright infringement and will disqualify the video from the Festival.
 • The number of students taking part in the video or the song is unlimited, and only students can be authors and performers of the song and authors of the video.
 • The maximum number of songs each school can send to the Festival is two.
 • THE DEADLINE FOR SENDING THE VIDEOS OF THE SONGS IS 26 January 2018.
 • No songs will be accepted after the deadline. In order to avoid any technical problems, please send the videos before that date because we cannot advise you on how to fix your video and/or your song after the set deadline.
 • The videos are received electronically by e-mail.
 • All the received videos are also published online and the online audience votes on them, choosing the winner of the public vote. The online vote lasts from 9 February 2018 to 9 March 2018.
 • In case of a large number of songs applied to the Festival, the jury will pre-select the works in Music Challenge which will then be invited to the Festival.
 • All the schools invited to the Festival will receive their invitation by 9 February 2018.
 • The video can be presented by the maximum of two people per team. If they wish so, these two students can instead perform the song at the Festival. In that case, they should bring their instruments.
 • The invited songs are shown or performed during the Festival to the jury, who will talk to the student-authors, comment on all the songs, and then choose the winner of the Music Challenge.
  Facebook EAA  

MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA