SPELLING CHALLENGE


MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA
EAA logo veliki   Pravila
 • Škola može na Festival prijaviti najviše dvoje učenika.
 • ROK ZA PRIJAVU UČENIKA JE 26. SIJEČNJA 2018.
 • Publika mora biti tiha za vrijeme trajanja Izazova sricanja kako bi se natjecatelji u potpunosti usredotočili na sricanje.
 • Tijekom Izazova učenici sjede, zatim ustaju jedan po jedan kako im suci dodjeljuju riječi za sricanje u svakomu krugu. Prvi je krug probni krug. Natjecatelji prvo ponove riječ (čime daju znak da su spremni početi sricati), zatim sriču riječ i naposljetku ponove cijelu riječ (čime daju znak da su završili sa sricanjem). Ako su riječ krivo sricali, napuštaju Izazov. Natjecatelj može od sudaca tražiti sljedeću pomoć (koliko god puta želi za svaku riječ i koje god načine želi od dolje navedenih):
  • da ponove riječ
  • da prevedu riječ
  • da uporabe riječ u rečenici
  • da daju porijeklo riječi
  • da navedu vrstu riječi
  • da ponove ona slova koja je natjecatelj sricao do trena kada je stao i tražio pomoć (nakon što sudac ponovi slova koja je natjecatelj sricao, natjecatelj nastavlja od sljedećega slova i ne ponavlja ona slova koja mu je sudac ponovio).
 • Posljednji natjecatelj koji ostaje u Izazovu pobjeđuje.
 • Ovo je jedini izazov koji nije u potpunosti vezan uz temu Festivala – „Identitet“.
Rules
 • The maximum number of students each school can send to the Festival in this challenge is two.
 • THE DEADLINE FOR REGISTERING THE STUDENTS IS 26 January 2018.
 • The audience has to keep quiet during the Spelling Bee, so that the spellers can be focused to the maximum.
 • During the competition, the spellers sit, get up one by one as the judges give them words to spell in every round. The first round is a trial round. The competitors first repeat the word (signalling they are ready to spell), then spell the word, and in the end, repeat the word once more (signalling they are done with the spelling). If the word has been misspelt, the competitor is out of the competition. The competitor can ask the judge for help in the following ways (unlimited number of times, choosing as many of them as they wish):
  • repeating the word
  • translating the word
  • using the word in a sentence
  • providing the origin on the word
  • providing the type of the word
  • repeating the letters that the competitor has spelt until the moment they got stuck (once the judge has spelt the letters for them, they continue with the spelling, without repeating what the judge had spelt).
 • The last remaining competitor wins.
 • This is the only challenge which will not be strictly related to the topic of “Identity”.

MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA