Kontakti

Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti


Administrativno sjedište


Školski prostori


Tuškanac 77/I
10000 Zagreb


Ivana Gundulića 55
10000 Zagreb

Telefon: 01/4854-437
Fax: 01/4854-202

ravnateljica - 01/4854-640
                       098/691-109

tajništvo      - 01/4854-437

upisni koordinator      - 099/270 43 55

Žiro račun: 2360000-1101595736

IBAN: HR0423600001101595736

OIB: 13098814054

e-mail: info(at)pug.hr,

web: www.pug.hr