Nastava

Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti je specijalizirana gimnazija, koja uz gimnazijske opće obrazovne i umjetničke programe (likovnu i glazbenu umjetnost) obuhvaća i posebne programe: filmsku umjetnost, scensku umjetnost, medijsku kulturu i marketing u kulturi.

Posebnosti, odnosno odlike Gimnazije, obuhvaćaju nove nastavne programe, pristup nastavnom sadržaju, naglašavanje uloge učenika, modele mentorske i projektne nastave, suvremene oblike rada, specijalizirane učionice sa suvremenom opremom, i dr.

Nastavni sadržaji ostvaruju se na više razina:

  • kao predmetni kurikulumi, odnosno nastavni predmeti (hrvatski jezik, likovna umjetnost, matematika itd.)
  • kroz korelacijsku povezanost među predmetima (sadržajnu, stilsku, vremensku, prostornu itd.) - umjetnički programi, povijest, filozofija
  • sjedinjavanje nastavnih sadržaja kroz međupredmetne teme u module interdisciolinarnog sadržaja, primjerice Građanski odgoj i obrazovanje, Učiti kako učiti itd.

Nastavni plan Ovdje možete vidjeti nastavne predmete (kurikulum) obavezne, izborne i fakultativne kao i njihov tjedni broj sati.

Nastavni programi Na ovoj stranici saznat ćete sadržaj nastavnih predmeta.

Projekti Nekoliko ilustracija projekata iz nastave,  iz ciklusa usmjerenih projekata (dani hrvatske/talijanske/engleske kulture), slobodnih projekata ( Samo moj projekt) i  projekata radionica.

Nastava izvan škole Značajni dio nastave učenici PUG-a ostvaruju u suradnji sa kulturnim i znanstvenim ustanovama, te drugim ustanovama od društvenog značenja.

Stručna putovanja Obavezna stručna putovanja vezana su uz obrazovna područja i teme, a ovdje možete saznati detalje o njima.