Medijski tehničar

Medijski tehničar ima snažnu stručnu podršku u gimnazijskim programima, a posebno u umjetničkim (medijska kultura, filmska i scenska umjetnost, kao i u djelovanju brojnih radionica).

Obavezni stručni predmeti medijskog tehničara dominiraju u trećem i četvrtom razredu, a obuhvaćaju sadržaje koji se dijelom realiziraju i u gimnazijskim radionicama: zvuk, film, fotografija, vizualne komunikacije i drugo, a njegovi programi, medijske prezentacije i medijski projekti dio su koncepcije nastave većine gimnazijskih predmeta.

Potrebe različitih medija za moguće uključivanje medijskog tehničara u proces rada potvrđuju njegovu vrijednost, dinamičnost i fleksibilnost u povezivanju obrazovanja i prakse, što je imperativ suvremenog pristupa osposobljavanju mladih.

Medijski tehničar povezuje područja umjetnosti i tehničkih posebnosti pa nudi funkcionalno povezivanje tih programa tijekom srednjoškolskog obrazovanja kao i izbor njegova završetka: državna matura ili završni ispit,  odnosno izbor i nastavak obrazovne vertikale.

Medijski tehničar odličan je model programa primjeren interesima mladih za medije i njihovo kreativno sudjelovanje u oblikovanju kulturne zbilje.

JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik4433
I. strani jezik3333
MATEMATIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Matematika3333
PRIRODOSLOVNO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Zemljopis21--
Fizika22--
Kemija-2--
Biologija2---
TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Informatika22--
DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Povijest22--
Politika i gospodarstvo---2
UMJETNIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Glazbena umjetnost--11
Likovna umjetnost22--
TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK)2222
STRUČNI PREDMETI1.r2.r3.r4.r
Zvuk3---
Fotografija4---
Video-6--
Računalna grafika-2--
Vizualne komunikacije--2-
Animacija--4-
3D animacija---4
Medijske prezentacije--33
Medijski projekti--66
Programi Izborne nastave nude učenicima zadovoljavanje njihovih pojedinačnih interesa za pojedina područja, što je u funkciji pripreme za nastavak školovanja.
IZBORNI PREDMETi1.r2.r3.r4.r
Etika/Vjeronauk1111
Film--4-
Kreativna fotografija--4-
Audio produkcija 1--4-
Grafički dizajn--4-
Televizija---4
Medijska fotografija---4
Audio produkcija 2---4
Primjenjeno crtanje---4