Nastavni plan

Nastavni plan Privatne umjetničke gimnazije potvrđuje model UMJETNIČKE gimnazije u kojem su, uz općeobrazovne gimnazijske predmete, u obaveznom dijelu  uključeni i posebni umjetnički programi.

Nastavni plan, osim spomenutih umjetničkih programa, uključuje programe dvaju stranih jezika s najvišim gimnazijskim fondom sati, a informatička znanja primjenuju se u nastavi kroz sve četiri godine školovanja.

Iako je nastavni plan prirodne grupe predmeta (fizika, kemija i biologija) u trećem i četvrtom razredu smanjen za jedan sat tjedno u odnosu na druge gimnazije, cjeloviti programi prirodoslovlja nude se u Izbornoj nastavi.

Evo kako izgleda nas nastavni plan po područjima:

JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Hrvatski jezik4444
I. strani jezik4444
II. strani jezik3333
Latinski jezik22--

MATEMATIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Matematika3333

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Zemljopis2212
Fizika2211
Kemija2211
Biologija2211

TEHNIČKO I INFORMATIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Informatika11--

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Povijest2222
Psihologija--2-
Logika--1-
Filozofija---2
Sociologija--1-
Politika i gospodarstvo---1

UMJETNIČKO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Filmska umjetnost1111
Scenska umjetnost--11
Medijska kultura--11

TJELESNO I ZDRAVSTVENO PODRUČJE1.r2.r3.r4.r
Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK)2222

Programi Izborne nastave nude učenicima zadovoljavanje njihovih pojedinačnih interesa za pojedina područja, što je u funkciji pripreme za nastavak školovanja.

IZBORNI PREDMETi1.r2.r3.r4.r
Vizualne umjetnosti1111
Etika/Vjeronauk1111
Kultura zdravlja1111
Marketing u kulturi--11
Glazbena umjetnost--11
Prirodoslovlje--11
Sociologija--1-
Ekološka kultura---1
Strani jezik--22

Fakultativna nastava stvara mogućnosti stvaralačkog djelovanja učenika u kreativnim radionicama: likovna, filmska, scenska, plesna, govorništvo, kaligrafija, fotografija, itd.

Detaljnije obavijesti o radionicama možete pronaći na njihovim stranicama.

Za brzu usporedbu našeg Nastavnog plana s planovima općih i jezičnih gimnazija pogledajte ovaj informativni prikaz