Projekti

Projekti su bitna sastavnica suvremene nastave jer zahtijevaju specifičan pristup nastavnom sadržaju sugerirajući moguće suodnose između različitih područja (modeli problemske i korelacijske nastave i moduli integracijskih programa). Učenicima projekti nude brojne mogućnosti samostalnog rada s težištem na primjeni istraživačkog instrumentarija potičući intenzivniji razvoj učeničkih sposobnosti. Brojnost uključivanja različitih izvora znanja posebno vezanih i uz nove informatičke tehnologije, nameće potrebu savladavanja različitih oblika „pismenosti“, ali i „govora“ umjetnosti. I u konačnici, rezultati ostvarivanja projekata, osiguravaju trajniju usvojenost znanja, višu razinu osposobljenosti učenika i potiču njegovu inicijativu i kreativno djelovanje. Projekti se pojavljuju pojedinačno u okviru nastavnih predmeta, zatim u nizu vezani općim temama, primjerice dani hrvatske, engleske i talijanske kulture, a u integracijskom modulu sadržaji se, poput mozaika, grupiraju, uopćavaju, nijansiraju i stvaraju novu cjelinu programskog sadržaja.