Osnivačica i počasna ravnateljica

Dr.sc. Rasima Kajić, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Hrvatski jezik i književnost i Povijest umjetnosti), magistrirala (Problemska nastava) i doktorirala (Povezivanje umjetnosti u nastavi) iz područja filoloških znanosti.

Više od 10 godina bila je srednjoškolska profesorica (u IV. gimnaziji), zatim u Zavodu za školstvo prosvjetna i sistemska savjetnica za hrvatski jezik i knjizevnost i likovnu umjetnost.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bila je mentorica studentima Metodike književnosti, predavačica kolegija Kultura govora za studente umjetničkih programa (likovne i glazbene umjetnosti), predavačica kolegija Metodika filma za studente Kroatistike, predavačica za postdiplomce Metodike književnosti (Problemska nastava i Korelacija među umjetnostima).

U Ministarstvu prosvjete, kulture i športa bila je zamjenica ministra i pomoćnica ministra za obrazovanje u inozemstvu, a u Ministarstvu kulture ravnateljica Zavoda za kulturu i pomoćnica ministra.

Objavila je monografije: Problemska nastava i Povezivanje umjetnosti u nastavi, tridesetak stručnih i znanstvenih radova, udžbenički tekst o filmskoj umjetnosti za srednje škole, izlagala je na nekoliko stručnih kongresa, i dr.

Upisana je u Registar znanstvenih istraživača Republike Hrvatske, a u Hrvatskom filološkom društvu bila je 14 godina pročelnica Sekcije za nastavu.

Od 2002. godine ravnateljica je Privatne umjetničke gimnazije koja je tijekom godina narasla od jednog razreda sa pet učenika u današnju Gimnaziju s pet razreda i više od stotinu učenika.

Dr.sc. Rasima Kajić počasna je ravnateljica Privatne umjetničke gimnazije od 2015. godine.