Status i organizacija

Privatna umjetnička gimnazija temeljem Rješenja Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske (Klasa: UP/I-602-03/01-01/0074, Ur.broj: 532-02/2-01-1, od 6.lipnja 2002.godine) osigurava stjecanje srednje školske spreme koja omogućava nastavak školovanja.

Gimnazija je izjednačena s državnim srednjim školama, odnosno gimnazijama, što je sadržano u dodatku "s pravom javnosti".

Nadzor nad radom škole obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u skladu sa zakonom.

Nastava u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji je petodnevna i traje od 08:50 do 15:40 sati.

U toku tjedna, prema izboru učenika, odvija se rad u kreativnim radionicama (najmanje 2 sata tjedno).