Zašto upisati PUG?

Privatnu umjetničku gimnaziju valja upisati zato što:

nudi sintezu najboljih gimnazijskih odlika i novih programa:

  •  OPĆA ZNANJA  - općeobrazovni programi zajednički svim gimnazijama,
  •  STRANI JEZICI - dva strana jezika s fondom sati kao i jezične gimnazije + latinski
  •  PROGRAMI UMJETNOSTI - likovna, glazbena, filmska i scenska umjetnost, medijska kultura

ostvaruje najviše domete suvremene nastave:

  •  individualni pristup učeniku,
  •  suvremene metode i oblici rada,
  •  moderna oprema u vlastitim prostorima s kabinetima za individualnu nastavu i projektnu nastavu u malim grupama.

umjetnosti imaju presudnu ulogu u razvoju svestrane ličnosti:

Učenje glazbe pomaže umijeću koordinacije i logičkim vještinama. Likovne umjetnosti pomažu analizi i koncentraciji. Dramske umjetnosti razvijaju samopouzdanje i društveno razumijevanje. Kreativno pisanje oslobađa izražajnost i poboljšava vještinu artikuliranja.

(S. Mundy - Kulturna politika - MOSAIC - Vijeće Europe).

doprinosi većem sudjelovanju mladih u kulturnom životu sto je i imperativ razvoja demokratskog društva.

programi scenske i filmske umjetnosti, kao i medijske kulture, nisu uključeni među obvezne programe srednjoškolskog obrazovanja.

Privatna umjetnička gimnazija potiče i razvija kreativnost učenika – uključivanjem u različite radionice.

Privatna umjetnička gimnazija prva je i jedina gimnazija u Hrvatskoj koja radi po modelu umjetničke gimnazije, kao nove specijalizirane gimnazije, utemeljenom na rezultatima suvremene metodičke znanosti i napredne nastavne prakse, a prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa od 6.lipnja 2002. godine.