Životopisi profesora

 Dubravko Furlan

Latinski jezik

Ime mi je Dubravko Furlan. Rođen sam u Zagrebu 1971. g. Naslov magistra teologije, stekao sam 2000. godine na Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. predavao sam  latinski i grčki jezik u OŠ “Petra Zrinskog”, a zatim sve do sada u OŠ “Ivana Gundulića”. Član sam Hrvatskog društva klasičnih filologa, te Circulus Latinus Zagrabiensis – Zagrebačkog latinističkog kruga, koji jednom mjesečno, njeguje govornu dimenziju latinskog jezika. Redovito sudjelujem na svim stručnim usavršavanjima, od kojih bih posebno istaknuo osmodnevni skup latinista u Napulju, pod naslovom Humanitas, koji je održan 2007. godine.

2011. godine sudjelovao sam na međunarodnom skupu Euroclassica; Academia Ragusina Secunda, u Dubrovniku. Član sam i predsjednik prvog i najstarijeg Gljivarskog društva “Kamilo Blagaić”, u kojem sam nedavno položio gljivarski ispit.

U nastavi prioritet dajem, ne toliko usvajanju gramatičkog znanja, koje s vremenom prolazi, već latinskim izrekama te gramatici i vokabularu prisutnima u njima, jer to je segment latinskog jezika, koji se primjenjuje tijekom obrazovanja te kroz život u stručnoj komunikaciji. Osim toga veliku pažnju posvećujem tumačenju latinizama i grecizama, koji su u našem jeziku prisutni u velikom broju.

Njihovo točno poznavanje smanjuje potrebu korištenja rječnika stranih riječi.

Najvećom srećom smatrao bih, kada bi netko od mojih učenika, motiviran mojom nastavom, odabrao studij klasične filologije ili barem studij latinskog jezika i rimske književnosti.

Davor Kajić

Politika i gospodarstvo1476475_546096208815266_1340283065_n

Rođen sam 1970. godine i školstvo je moja druga karijera.

Završio sam Jezični obrazovni centar i Ekonomski fakultet u Zagrebu, te Master MEDEA na Eni Corporate University u Milanu. Od 1997. radio sam na komercijalnim poslovima u naftnoj industriji, najprije u Hrvatskoj, a potom u multinacionalnim korporacijama u Londonu, Kazahstanu i Italiji.

U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji sam od 2013. godine, isprva kao Savjetnik uprave, a od 2015. kao Predsjednik školskog odbora i profesor Politike i gospodarstva. 2013.-2015. sam koordinirao naš međunarodni projekt u okviru EU programa Comenius, a u školi sam još i upisni koordinator, vodim medijsku radionicu koja proizvodi sadržaje za školsku web stranicu, te se bavim organizacijom i marketingom.

U nastavi politike i gospodarstva želim pomoći učenicima u savladavanju osnova funkcioniranja njihovog političkog i gospodarskog okruženja, što će im, vjerujem, biti neophodna znanja u životu nakon školovanja.

Ana Marija Kukuruzović

Fizika

Moje ime je Ana-Marija Kukuruzović, rođena sam 1973. godine u Zagrebu. Diplomirala sam 1999. godine na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu kao profesor fizike. Predavala sam fiziku, matematiku, energetiku u različitim osnovnim i srednjim školama. Radila sam kao nastavnik u obrazovanju odraslih u Pučkom otvorenom učilištu, a od 2003. godine radim u V. gimnaziji u Zagrebu kao profesor fizike i fakultativnog predmeta, astronomije.

U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji predajem fiziku od 2005. godine. Sudjelovala sam u različitim radionicama vezanim uz metode učenja i podučavanja , npr. „Čitanje i pisanje za kritično mišljenje“.

Kroz nastavu u razredu nastojim približiti učenicima fiziku pokazujući njenu sveprisutnost i primjenjivost u svakodnevnom životu.

Tajana Lovreković

Psihologija Rođena sam u Zagrebu. Nakon završene klasične gimnazije upisala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radim kao nastavnik psihologije u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji i Gornjogradskoj gimnaziji. Vanjski sam suradnik na kolegiju Metodika nastave psihologije na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U nastavi psihologije nastojim predmet učiniti učenicima zanimljivom i potaknuti ih na kritičko razmišljanje.

Romina Makoter

Talijanski jezik, Likovna umjetnost, Filmska umjetnost

Rođena sam u Zagrebu 1970. godine. Nakon završene osnovne škole upisala sam Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn, odjel tekstila. Paralelno s obveznim školovanjem završila sam i glazbenu školu.

Povijest umjetnosti i talijanski jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala sam 1989. godine. Tijekom studija pohađala sam seminare u Firenci i Perugi.

Osim talijanskog jezika usavršila sam engleski i njemački jezik.

Ministarstvo kulture, odjel za knjižnice i nakladništvo moje je prvo radno mjesto (1997. do 2006. godine). U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji sam zaposlena od 2006. godine. Predajem likovnu umjetnost, talijanski jezik i filmsku umjetnost.

Redovito sam odlazila na razna stručna usavršavanja primjerice „Medijska škola“ u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza (2 puta) i „King ICT“ napredni program informatičke edukacije.

Marko Marinov

Matematika

Moje ime je Marko Marinov, rođen sam 1991. godine u Šibeniku. Završio sam prirodoslovno – matematičku gimnaziju u Šibeniku te potom upisujem studij nastave matematike na matematičkom odsjeku Zagrebačkog PMF – a. Diplomirao sam 2017. godine kao magistar edukacije matematike.

Tokom studija bio sam mentor učenicima osnovnih škola prilikom pripreme za natjecanje iz matematike u projektu RADDAR te sam bio voditelj na izložbi „Volim matematiku“ koja je održana u Klovićevim dvorima. U Privatnoj matematičkoj gimnaziji zaposlen sam od rujna 2017. kao profesor matematike.

Ana Petrović

Matematika, Informatika

Rođena sam u Požegi. Osnovnu i srednju školu (Opću gimnaziju) završila sam u Požegi. Diplomirala sam na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu u Zagrebu – Odsjek za Matematiku.

Radila sam kao profesorica matematike i informatike u XVIII gimnaziji i Prvoj gimnaziji u Zagrebu. Od studenog 2011. godine zaposlena sam kao profesorica matematike u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu.

Tonka Podnar

Logika, Filozofija, Sociologija, Etika

Rođena sam u Banja Luci 21. 02. 1984. godine. Završila sam Klasičnu gimnaziju u Zagrebu i nakon nje upisala Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, smjer filozofija i sociologija.

Diplomirala sam 2008. godine i stekla zvanje profesorice filozofije i sociologije. Tijekom studiranja radila sam na znanstvenom istraživanju za Institut za sociologiju „Ivo Pilar“ i radila sam u radnom predsjedništvu časopisa studenata filozofije Hrvatskih studija „Scopus“. Nakon završenog studija volontirala sam u Prihvatilištu za strance u Kutini kao profesorica hrvatskog jezika i kulture tražiteljima azila.

U ožujku 2012. godine položila sam stručni ispit za srednjoškolskog profesora i tako dobila zvanje nastavnika filozofije i sociologije.

Do sada sam radila u dvije srednje škole: u Klasičnoj gimnaziji kao zamjena za profesoricu sociologije, i u Prvoj srednjoj informatičkoj školi s pravom javnosti u kojoj sam radila dvije godine kao profesorica filozofije i sociologije.

Željka Polan

Geografija

Rođena sam 5. lipnja 1969. u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Prirodoslovno–matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na usmjerenju Geografija i stekla stručni naziv profesorice geografije.

Stalni posao nastavnice geografije dobila sam pri IV. gimnaziji gdje sam ujedno uključena u program dvojezične nastave na engleskom jeziku, a kao vanjski suradnik sam predavala geografiju u IB programu (program međunarodne mature) pri XV. gimnaziji.

Osim nastave, redovito pripremam učenike za natjecanje iz geografije (tajnica sam Županijskog povjerenstva), održavam hospitacije za studente geografije u okviru metodičke radionice PMF-a, Odsjeka geografije, a 2012. godine stekla sam zvanje profesora mentora.

Pisala sam recenzije udžbenika i priručnika iz geografije te sam koautorica priručnika za nastavnike geografije za 2. i 3. razred gimnazije i udžbenika iz geografije za druge razrede gimnazija.

Najviše me, ipak, veseli rad s učenicima izvan nastave jer smatram da na taj način učenici lakše uče i stječu prava, životna iskustva. Svake godine odlazim s učenicima na terensku nastavu po Hrvatskoj i susjednim zemljama. Uključena sam u razne međunarodne razmjene i projekte u kojima mogu „osjetiti pravi puls“ učenika i vidjeti ih u stvarnim životnim situacijama. Sudjelovala sam u projektu Vijeća Europe „Growing together in Europe“ (1995.) i Comenius projektima YAM (Youth and Migrations) (2001. -2006.) i YES (Young Europeans, Sure!) (2006. – 2008.) te sudjelovala u organizaciji razmjene učenika IV. gimnazije s hrvatskom gimnazijom M. Krleža u Pečuhu i Katoličkom srednjom školom iz Clearwatera na Floridi.

U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji radim od jeseni 2013. godine.

Mama sam dvoje predivne djece, Frana i Pie.

Bojan Prosenjak

Engleski jezik, Francuski jezik

Profesor sam engleskoga i francuskoga jezika i književnosti s višegodišnjim iskustvom rada s učenicima raznih profila i starosti. Srednju školu završio sam u Engleskoj, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a usavršavao se na projektu TEMPUS u Orléansu, Ljetnoj školi psiholingvistike i evolucije jezika u Utrechtu, konferenciji IATEFL u Parizu te raznim radionicama u Zagrebu.

Kao profesor engleskoga jezika radio sam u Francuskoj školi u Zagrebu, a kao nastavnik općega i poslovnoga engleskoga, francuskoga i hrvatskoga za strance u školama stranih jezika u Zagrebu. Polaznike sam, među ostalim, pripremao za polaganje ispita IELTS, TOEFL, BEC, CPE, DELF i dr. Nakon toga započeo sam vlastiti projekt jezičnoga usavršavanja, prevođenja i lektoriranja, s naglaskom na jezične treninge putem interneta s polaznicima iz cijeloga svijeta. Uz nastavu bavio sam se prevođenjem i jezičnom redakturom tekstova, a također sam bio asistent pravnicima-jezikoslovcima u Vijeću EU-a.

Kao profesoru stranoga jezika cilj mi je uskladiti nastavni program s interesima i potrebama svakoga učenika. Uz redovito praćenje njihova napretka te davanje povratnih informacija i savjeta za daljnje usavršavanje, potičem ih da ostvare tražene rezultate postizanjem visokoga stupnja samostalnosti pri usvajanju i samouvjerenosti pri uporabi jezičnih vještina stranoga jezika.

Goran Ribarić

Filmska umjetnost

Rođen sam u Zagrebu 6. listopada 1990. godine, a ljubav prema filmu osjetio sam još u djetinjstvu. Za vrijeme osnovnog školovanja sudjelovao sam na različitim filmskim i scenskim radionicama, a svoju obrazovnu vertikalu uspješno sam nastavio u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu gdje sam se aktivno uključio u filmsku radionicu. Kao učenik PUG-a pohađao sam i ljetnu radionicu Medijske kulture u Varaždinskim toplicama, smjer igranog filma.

Sa školskim filmovima natjecao sam na festivalima u Samoboru 2007. godine gdje sam za film „Mozart u Salzburgu“ osvojio i posebno priznanje stručnog žirija. Na filmskim festivalima u Karlovcu 2008. i 2009. godine  prikazivali su se filmovi „Pričaj sa mnom“ i „Obiteljski ručak“ koje sam također režirao, snimio i montirao s filmskim učeničkim timom PUG-a.

Aktivno sam sudjelovao i u scenskoj radionici Gimnazije, te izradama i režiji školskih predstava.

Nakon završene srednje škole 2009. godine uspješno sam upisao Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu na odsjeku filmske i TV režije te se i profesionalno posvećujem filmu. Moj akademski film „Vikend“ prikazan je 2012. godine u selekciju kratkog igranog filma na 59. Festivalu igranog filma u Puli.

Od 2010. godine u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji voditelj sam Filmske radionice, a od 2011. godine predajem i Filmsku umjetnost.

Davorka Skračić

Tjelesna i zdravstvena kultura

Profesorica Davorka Skračić predaje tjelesnu i zdravstvenu kulturu u Gimnaziji od 2010.g a zaposlena je i u OŠ Jabukovac - Zagreb, kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture.

Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1990. stekla je zvanje: profesor tjelesne i zdravstvene kulture, osposobljen za izvođenje programa kineziterapije.

2008. na Poslovnom učilištu Experta stekla je zvanje: menadžer odnosa s javnošću – PR.

2008. na bazenima "Zagrebačkog holdinga d. o. o. Upravljanje sportskim objektima" provodila je program kineziterapije, aerobika i vježbe u dvorani.

Radila je u programu gradskog ureda za obrazovanje kulturu i sport-Zagreb "Vikendom u sportske dvorane", a pripremala je i nastup djece u plesu na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku, te pripremala plesnu koreografiju za nastup djece u televizijskim emisijama TURBO LIMAČ SHOW.

1993. – 1995. Samostalni privrednik – voditelj fitnesa, plesa, aerobika i kineziterapije za djecu i odrasle.

Udana, majka dvoje djece Svena i Monike koji su također pohađali našu Gimnaziju.

Ante Zlatko Stolica

Hrvatski jezik

anteRođen sam 1985. u Splitu gdje sam stekao titulu magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti te magistra edukacije filozofije na Filozofskom fakultetu. Diplomirao sam na temi Krugovaši i novi film pod mentorstvom dr. sc. Jurice Pavičića i dr. sc. Borisa Škvorca. Pohađao sam brojne filmske radionice od kojih posebno izdvajam Restartovu Školu dokumentarnog filma. Objavljivao sam i još objavljujem umjetničke i publicističke radove u raznim domaćim časopisima i portalima za kulturu (Booksa, Kulturpunkt, Vizkultura, Strane, Ajfelov most, Zarez, Hrvatski filmski ljetopis...). Režirao sam nekoliko kratkih igranih i dokumentarnih filmova koji su prikazivani i nagrađivani na domaćim i regionalnim festivalima (Zagreb Dox, Zagreb Film Festival, Dani hrvatskog filma, Tabor Film Festival, Liburnia Film Festival, Beogradski festival kratkog filma, Filmski front, Luksuz Film Festival...). Surađujem kao koscenarist s domaćim redateljima i umjetnicima.

U PUG-u predajem hrvatski jezik i književnost te vodim radionicu Za bistar pogled unutar koje se bavimo aktualnim temama iz kulture, a uz to snimamo i filmove koji su prikazani na svim relevantnim festivalima za mlade. U nastavi nastojim postići korelaciju svih umjetnosti te stvoriti atmosferu u kojoj učenici stvaraju i osjećaju se slobodno.

Antonija Vađić

Hrvatski jezik, Talijanski jezik

Rođena sam u Zagrebu u travnju 1987. Godine 2005. završila sam opću gimnaziju u Velikoj Gorici, a 2011. sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjecima za talijanistiku i kroatistiku i time stekla zvanje magistre edukacije hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti.

Iste sam godine počela raditi kao profesorica hrvatskog i talijanskog jezika u srednjoj školi. Osim toga, predavala sam talijanski jezik polaznicima različitih uzrasta, okušala sam se i u individulanoj i poluindividulnoj nastavi hrvatskog jezika za strance u školama stranih jezika i radila sam kao profesor na pripremama za državnu maturu. Godine 2013. položila sam stručni ispit za nastavnika hrvatskog jezika, a 2014. sam sudjelovala u Međunarodnom projektu Off we go u okviru Comenius programa. Sudjelovala sam na brojnim seminarima i stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. U PUG-u predajem hrvatski i talijanski jezik te vodim radionicu iz talijanskog na kojoj upoznajemo književnost, film, glazbu, geografiju, modu, sport i talijansku kuhinju. Kao profesor književnosti nastojim učenike potaknuti na čitanje kako bi što uspješnije razvijali sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja.

Svjetlana Vorel Povijest

Profesorica Svjetlana Vorel predaje povijest u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji od 2007, a istovremeno i u zagrebačkoj V. gimnaziji.

Profesorica Vorel je voditelj Županijskog stručnog vijeće nastavnika gimnazija Grada Zagreba 2012.-2014. te član Državnog povjerenstva natjecanja povijesti  za godine 2011./2012., 2012./2013.

Zvanje profesora mentora stekla je prema odluci o napredovanju  Agencije za odgoj i obrazovanje ( 4/2009.)

Učenici profesorice Vorel sudjelovali su na državnim natjecanjima u kategoriji  znanja i kategoriji  samostalnih istraživačkih radova te postigli zapažene rezultate.

Profesorica je koautorica školskih udžbenika  povijesti (5. razred  OŠ  i  1.razred  gimnazije), radnih bilježnica i priručnika za nastavnike povijesti, voditeljica radionica na stručnim skupovima nastavnika povijesti, poučavatelj o kurikularnim promjenama (certified trainer) prema odluci Zavoda za školstvo i Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2004., a bila je i tajnik Hrvatske udruge nastavnika povijesti, 2003.-2007.

Profesorica je sudjelovala u brojnim projektima od kojih izdvajamo:

-Županijski stručni skupovi nastavnika povijesti -Teaching and learning about Holocaust and the prevention of crimes against humanity, Pestalozzi programme (2009) -History in action-planning for the future, EUROCLIO, 2003-2008. ( koordinatorica projekta za Hrvatsku) -Oster. Seminar im Lehrerfortbildungsprogramm des Europarates, (History and Identity), Wien,1998. -Kreativna nastava povijesti, Austrijsko Ministarstvo prosvjete i Kulturkontakt Austrija, 2004. -EUROCLIO Annual Conference and Profesional Training Development Course, Malta 2006, Bristol, 2008. -suradnja Gimnazije Tituša Brezovačkog i danske gimnazije iz Naestveda, voditeljica projekta  2006-2011. -Školski kurikulumi, seminari u organizaciji Zavoda za školstvo i otvorenog društva, 2004. -Schools history project conference, University of Leeds, 2006, 2008.

Frana Marija Vranković

Medijska kultura, Scenska umjetnost

Frana Marija Vrankfranaović završila je Kazališnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, hrvatskom praizvedbom The Two-Character Play Tennesseeja Williamsa na Sceni Lea Deutsch Židovske općine u Zagrebu 2011. godine. Dobitnica je dviju Rektorovih nagrada i Posebnih rektorovih nagrada te Stipendije Tomislav Durbešić Francuskog instituta u Zagrebu. Režirala je dvadesetak dramskih predstava, tri opere te niz koncerata i događanja. Vodila je kazališne radionice na domaćim i inozemnim sveučilištima, uključujući Sveučilište u Heidelbergu. Predsjednica je Ogranka mladih HDDU-a. Suosnivačica je Udruge Sve ostalo je glazba iz Dubrovnika (www.sveostalojeglazba.com).  Honorarno predaje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Napisala je i dva dramska teksta, a duodrama "Kakva majka, takva kći" postavljena joj je na Brodu knjižari - Brodu kulture 2016. godine.

U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji u Zagrebu predaje Scensku umjetnost i Medijsku kulturu te drži Scensku / Medijsku radionicu.

Ilijana Vujnović

Glazbena umjetnost

Moje ime je Ilijana Vujnović, a rođena sam 9.1.1985. Odrasla sam u malom mjestu Sućurju na otoku Hvaru gdje sam završila osnovnu školu. Od malih nogu gajim ljubav prema glazbi. U Splitu sam upisala i završila Glazbenu gimnaziju Josip Hatze. Nakon zavšenog srednjeg školovanja upisala sam Umjetničku akademiju u Splitu, odjel za glazbenu umjetnost, odsjek glazbena kultura, na kojoj sam uspješno diplomirala i stekla zvanje profesor glazbene kulture. Nakon studiranja počela sam raditi u glazbenoj školi kao učitelj klavira i u osnovnoj školi kao profesor glazbene kulture, te položila i stručni ispit. 2012. preselila sam u Zagreb te počela raditi u gimnaziji kao profesor glazbene umjetnosti. Imam iskustva i u vođenju školskih zborova, te glazbenih radionica čemu svjedoče brojni školski nastupi. Trenutno radim kao profesor glazbene umjetnosti u Privatnoj umjetničkoj gimnaziji, VII.gimnaziji i VI.gimnaziji.

Tanja Zovkić

Biologija, Kemijazovkic_tanja

Moje ime je Tanja Zovkić. Rođena sam u Vinkovcima 1989. godine. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje („Prirodoslovno–matematička gimnazija“) završila sam u Županji. Godine 2008., upisala sam Prirodoslovno–matematički fakultet u Zagrebu (Biološki odsjek), gdje sam stekla zvanje magistre edukacije biologije i kemije. Fakultetskim obrazovanjem stekla sam opširna znanja i vještine koje se mogu primijeniti u izvedbi nastave biologije i kemije za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Svoje prve nastavničke korake učinila sam za vrijeme fakultetskog obrazovanja u Osnovnoj školi Rudeš te V. Gimnaziji u sklopu metodičkih kolegija. Dosadašnje iskustvo rada u školi prelazi sve dobne skupine, od rada u osnovnoj školi (Osnovna škola Marije Jurić Zagorke) do rada u srednjoj školi s gimnazijskim programom (IV. gimnazija).

Diplomski rad izradila sam na Biološkom odsjeku Prirodoslovno–matematičkog fakulteta u Zagrebu, na Zavodu za mikrobiologiju pod mentorstvom doc. dr. sc. Martine Šeruge Musić. Rad je unesen u bazu podataka Hrvatske znanstvene bibliografije (Bibliographic record number: 723891). Član sam Hrvatskog kemijskog i biološkog društva. U svrhu dodatne edukacije, redovito pohađam različite stručne skupove: „Razumijevanje i interpretacija podataka u programu GLOBE“, „Terenska nastava i kurikularna reforma“, „Struktura i primjena novih ispitnih kataloga na državnoj maturi iz biologije i kemije 2015./2016.“ itd.

U Privatnoj umjetničkoj gimnaziji, s pravom javnosti, zaposlena sam od rujna 2015. godine kao nastavnica biologije, kemije, kulture zdravlja te voditeljica radionice Prirodoslovlja za koju su naši učenici pokazali veliko zanimanje. Kroz nastavu, dodatne radionice i projekte nastojim učenicima približiti prirodne znanosti praveći korelaciju s pojavama i predmetima iz svakodnevnog života.