Vijeće roditelja

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Gimnazije te daje mišljenja i prijedloge (Statut Gimnazije čl.136.).

Roditelji učenika na roditeljskim sastancima odabiru svoje predstavnike.

Na sastancima Vijeća se raspravlja o prijedlozima i u podupiru se nastojanja koja doprinose uspješnosti djelovanja Gimnazije.

Članovi Vijeća se, prema osobnim interesima i mogućnostima, uključuju u realizaciju pojedinih prijedloga, primjerice: organizacija stručnih predavanja, povezivanje s značajnim ustanovama u kulturi, medijima i umjetnosti, nove radionice, osnivanje školskog Fonda, podrška školskim manifestacijama.