Natječaj za upis u prvi razred u školskoj godini 2015.-2016.

Slijedom „Odluke o upisu učenika u I. razred u školskoj godini 2015./2016.“ koju je 09. ožujka 2015. godine donio Školski odbor Privatne umjetničke gimnazije i slijedom „Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016.“ koju je 8. svibnja 2015. donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu Gimnazija) oglašava

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

1. 

Gimnazija oglašava natječaj za upis 64 učenika u prvi razred u tri razredna odjeljenja i u dva programa na sljedeći način:
Naziv obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeBroj razrednih odjelaUkupan broj upisnih mjesta u programu

Umjetnička gimnazija

3207044 godine

2

40

Medijski tehničar

2110044 godine

1

24

UKUPNO:

3

64

 

2. 

Učenici se u Gimnaziju upisuju koristeći Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) na web stranici www.upisi.hr.

3.

Pravo upisa u prvi razred imaju svi učenici koji zadovoljavaju uvjete prema „Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole “koji je donio ministar znanosti, obrazovanja i sporta 29. travnja 2015. godine (u daljnjem tekstu „Pravilnik“). Preduvjet za upis je obostrani potpis Ugovora o školovanju nakon razgovora učenika s ravnateljicom Gimnazije i/ili članovima upisnog povjerenstva tijekom kojega se uočava interes za kulturne i umjetničke sadržaje. Razgovor je moguće obaviti i ugovor potpisati bilo kada tijekom godine do datuma navedenog u donjoj tablici.

4.

Rokove za upis učenika propisao je ministar znanosti, obrazovanja i sporta i mogu se naći na poveznici http://bit.ly/1bY8jWS, a Gimnazija je odlučila o posebno istaknutim rokovima:

25. svibnjaPočetak prijava kandidata u sustav NISPUSŠ
26. lipnjaPočetak prijava obrazovnih programa
30. lipnjaZavršetak prijave obrazovnih programa za učenike koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole
06. srpnjaProvođenje ispita znanja engleskog jezika za učenike koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole
07. srpnjaKrajnji rok za potpis Ugovora o školovanju
08. srpnjaBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
10. srpnjaKrajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica ili zamolbe za promjenom redoslijeda prijavljenih programa (u osnovnoj školi iz koje učenik dolazi ili u Središnjem prijavnom uredu)
11. srpnjaObjava konačnih ljestvica poretka
17. srpnjaDostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice).
Krajnji rok za dostavu potvrde školske medicine učenicima koji upisuju program Medijski tehničar.
21. srpnjaObjava slobodnih mjesta za jesenski rok
U jesenskom roku datumi su sljedeći:
24. kolovozaPočetak prijava kandidata u sustav NISPUSŠ
24. kolovozaPočetak prijava obrazovnih programa
25. kolovozaZavršetak prijave obrazovnih programa za učenike koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole
27. kolovozaProvođenje ispita znanja engleskog jezika za učenike koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole
27. kolovozaKrajnji rok za potpis Ugovora o školovanju
28. kolovozaBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete
31. kolovozaZaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica
02. rujnaKrajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica ili zamolbe za promjenom redoslijeda prijavljenih programa (u osnovnoj školi iz koje učenik dolazi ili u Središnjem prijavnom uredu)
03. rujnaObjava konačnih ljestvica poretka
04. rujnaDostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice).
Krajnji rok za dostavu potvrde školske medicine učenicima koji upisuju program Medijski tehničar.

 5.

U skladu s Pravilnikom zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Za upis kandidata u programe Gimnazije, uz gore navdene prosjeke, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, a šesti predmet koji se vrednuje razlikuje se prema odabranom programu:

 
Naziv obrazovnog programa6. predmet
Umjetnička gimnazijaPovijest
Medijski tehničarFizika

 Učenici koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole trebaju podnijeti pismeni zahtjev Gimnaziji radi provođenja ispita znanja engleskog jezika prije upisa u Gimnaziju.

6.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu provodi NISPUSŠ u skladu s Pravilnikom i Odlukom ministra, a Gimnazija posebno pri upisu ocjenjuje Natjecanje iz geografije – kod upisa u program Umjetničke gimnazije - i Natjecanje mladih tehničara – kod upisa u program Medijskog tehničara.

7.

Sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole, jedini zdravstveni zahtjev za upis u program umjetničke gimnazije je uredno kognitivno funkcioniranje kao preduvjet za svladavanje nastavnoga programa u intelektualnome smislu. Zdravstvena kontraindikacija su kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Zdravstveni zahtjevi za upis u program Medijskog tehničara su uredan vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, uredan govor, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava i uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Znanstvene kontraindikacije su slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Učenici koji upisuju program Medijskog tehničara dužni su do gornjeg krajnjeg roka za dostavu potvrde školske medicine donijeti originalnu potvrdu nadležnoga školskog liječnika u Gimnaziju.

8.

Upis u program Umjetničke gimnazije učenik/ca potvrđuje dostavom obrasca (upisnice) dostupnog na mrežnoj stranici NISPUSŠ-a (www.upisi.hr), na kojoj moraju biti vlastoručni potpisi učenika/ce i potpisi roditelja/skrbnika u gore navedenom roku. Upis u program Medijskog tehničara učenik/ca potvrđuje dostavom obrasca (upisnice) dostupnog na mrežnoj stranici NISPUSŠ-a (www.upisi.hr), na kojoj moraju biti vlastoručni potpisi učenika/ce i potpisi roditelja/skrbnika u gore navedenom roku, te dostavom originalne potvrde nadležnoga školskog liječnika.

9.

Učenicima u programu Umjetničke gimnazije obavezni jezici su Engleski i Talijanski, a učenicima u programu Medijskog tehničara obavezni je jezik Engleski.

10.

Školarina iznosi 29.500,00 kn za školsku godinu 2015./2016. i uključuje organizaciju redovne, dopunske i dodatne nastave, rad u radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje škola organizira kao dio nastavnog procesa. Školarina ne uključuje prehranu, udžbenike, učenički pribor i troškove stručnih putovanja. Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole. U slučaju uplate cjelokupnog iznosa unaprijed odobrava se smanjen iznos školarine.

U Zagrebu, 28. svibnja 2015.