ENGLISH ALL AROUND

 

Celebrating passion for English ...


MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA
EAA logo veliki  

Zašto English All Around?

Logo plaviPrivatna umjetnička gimnazija i ove godine nastavlja organizirati festival English all around – Celebrating passion for English. Iskustvo učeničkog sudjelovanja na natjecanju, učenja i druženja želimo osnažiti i promicati kako bi i nove generacije mogle pokazati sve svoje talente, znanja, sposobnosti i vještine na engleskom jeziku te maksimalno uživati učeći i upoznajući svoje vršnjake iz cijele Hrvatske.

Svi učenici osnovnih i srednjih škola mogu sudjelovati u bilo kojem od ponuđenih izazova: Film, Glazba, Priča, Drama, Izlaganje, Govorenje i Sricanje.

Why English All Around?

Private High School for Arts also this year continues to organize the festival English All around – Celebrating passion for English. We want to strengthen and promote the students' experience to learn and interact with their peers as well as the judges. That is why English All Around has been created – to enable new generations to show their talents, knowledge and skills in the English language, fully enjoying learning while spending time with their peers from all over Croatia.

All primary and secondary school students can participate in any of the following challenges: Movie, Music, Story, Drama, Presentation, Speaking, and Spelling.

Zašto Privatna umjetnička gimnazija kao organizator?

LogoNakon višegodišnjeg sudjelovanja na natjecanju Engleski u akciji rastužila nas je vijest da se natjecanje odgađa na neodređeno vrijeme. Naši su učenici uvijek vrlo zainteresirani za prilike da pokažu svoju kreativnost i vještine, a smatrali smo da je potrebno očuvati manifestaciju koja će učenicima osnovnih i srednjih škola omogućiti uživanje u engleskome jeziku i pokazivanje svojih radova kao krunu talenta i truda u nastavi i izvan nje.

Zato smo 2017. godine odlučili da se učenici i njihovi mentori okupe u našoj organizaciji i proslave tu strast koju gaje za engleskim. Shvatili smo da u našem svakodnevnom radu, kroz brojne kontakte s uglednicima i institucijama širom Hrvatske možemo stvoriti sve potrebne preduvjete da se ovakav festival može uspješno održati. Zahvaljujemo ovom prilikom svima koji su pomogli da ova manifestacija okupi više od 300 sudionika iz 32 škole iz cijele Hrvatske i da se proslava održi uz silne superlative.

Ove 2018. još smo ambiciozniji - dodali smo izazov izlaganja, još ranije krenuli u pripreme i čini se da će broj škola i broj učenika sudionika biti dvostruko veći!.

Prema preliminarnim - informativnim registracijama - ove se godine očekuje oko 40 filmova i 40 priča, 20 pjesama, 25 drama, 40 govornika i 25 izlaganja, te 40 sudionika u izazovu slovkanja!

Naravno da se te brojke još mogu promijeniti jer službena registracija tek počinje i trajat će do 26. siječnja 2018. do kada svi radovi moraju biti poslani na našu adresu.

Why Private High School for Arts as the organiser?

After several years of participating in English in Action competition, we were saddened by the news that the competition was cancelled. Our students have always been interested in showing their creativity and skills, and we thought that it was necessary to continue with a competition that will enable primary and secondary school students enjoy the English language and show their work as a crown of talent and hard work in and out of class.

That is why in 2017 we have decided to gather students and their mentors ourselves, in order to celebrate their passion for English together. We have realized that in our everyday work, through many contacts with experts and institutions all around Croatia, we can create the necessary preconditions for organising such a festival successfully. We hereby thank everyone who helped that this manifestation gather over 300 participants from 32 schools all around Croatia and that the celebration receives accolades.

In this 2018, we are even more ambitious - we added Presentation chalenge, even earlier commenced preparations and it seems  that EAA 2018 will be twice as big as EAA 2017!

According to preliminary, informative registrations, we are expecting around 40 movies, 40 stories,  20 songs, 25 plays, 40 speakers and 40 spellers, and around 25 presentations!

Of course, the numbers coming out of this initial expression of interest can change, since the official registration is only starting and will remain open by 26 January 2018. By that date all the works will have to be submitted to us as well. 

 

Zašto "Identitet" kao ovogodišnja tema?

Ove smo godine svim zainteresiranima - učenicima, mentorima, sucima i svima drugima - ponudili pet tema koje smo smatrali interesantnima, dovoljno širokima da se u njima razmaše kreativnost naših učenika. Više o svih pet tema možete pronaći OVDJE.

Nakon više od 150 registriranih glasova - odabrana je tema Identitet.

Niže možete pročitati opis ove teme koji ne uključuje obvezatne smjernice, niti iscrpljuje sve o čemu se pod ovom temom može raspravljati. Učenici i njihovi mentori mogu slobodno ovu temu obraditi na koji god kreativan način žele!

Definiranje identiteta:

Što definira identitet? Što na njega utječe? Što ga oblikuje? Što ga mijenja? Kako pronaći vlastiti identitet? Utječe li izgled na naš identitet ili ga mijenja?

Vrste identiteta:

Osobni – Društveni – Kolektivni – Nacionalni – Fluidni – Višestruki – Nestajući – Ugroženi – Izgubljeni – Stigmatizirani – Virtualni – Vizualni

Virtualni identitet:

Otkako su razne društvene mreže preplavile internet ljudi su stvorili razne virtualne identitete. Zamjenjuju li virtualni identiteti naše prave identitete? Pomažu li oni osobi stvoriti vlastito „ja” ili se ljudi izgube među njima? Jesu li naši virtualni identiteti lažni ili nam omogućuju biti ono što jesmo? Ima li osoba pravo na višestruke identitete?

Tema je vrlo široka te pruža učenicima mnogo mogućnosti da se izraze kroz film, glazbu, tekst, predstavu i govor. Također, na ovaj način mogu progovoriti o brojnim izazovima, neriješenim pitanjima te daljnjim mogućnostima vlastitoga razvoja.

Why “Identity” as the main theme this year?

This year we proposed to everyone interested - students, mentors, judges and everyone else - five themes which we deemed interesting, broad enough to enable creativity of our students spreading its wings. More about all five topics can be found HERE

150 registered votes later - the chosen theme was Identity.

Below you can find some descriptions of this topic, but they are far from being the mandatory guidelines or exhaustive of what can be covered under a particular topic. Students, under the guidance of their mentors, are free to cover this topic in any creative way they wish!

Defining identity:

What defines identity? What influences it? What shapes it? What changes it? How does one find their own identity? Do appearances influence our identity or do they change it?

Types of identity:

Individual/personal – Social – Collective – National – Fluid – Multiple – Disappearing – Endangered – Lost – Stigmatized – Virtual – Visual

Virtual identity:

Ever since various social networks flooded the Internet, people have constructed numerous virtual identities. Do virtual identities replace our true identities? Do they help a person form their own “I” or are they lost among them? Are our virtual identities fake or do they enable us be our true selves? Does a person have the right to have multiple identities?

The theme is very broad and it gives students the opportunity to express themselves through movie, music, text, speech and a play. Furthermore, in this way they can speak up about many challenges, unsolved questions and further opportunities for self-growth.

 

ENGLISH ALL AROUND Information Booklet 2018

ENGLISH ALL AROUND Podatci o festivalu 2018

  PRONAĐITE NAS NA FACEBOOKU/FIND US ON FACEBOOK: Facebook EAA

MOVIE CHALLENGE
FILMSKI IZAZOV

MUSIC CHALLENGE
GLAZBENI IZAZOV

STORY CHALLENGE
IZAZOV PRIČE


SPEAKING CHALLENGE
IZAZOV GOVORENJA

SPELLING CHALLENGE
IZAZOV SRICANJA


DRAMA CHALLENGE
DRAMSKI IZAZOV

PRESENTATION CHALLENGE
IZAZOV IZLAGANJA

VOTE FOR YOUR FAVOURITES HERE!
ODABERITE SVOJE FAVORITE!
OUR TEAM
NAŠ TIM
JURY
SUCI
LIST OF PARTICIPANTS
POPIS SUDIONIKA